ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ… ಅನಿಷಾ ಪುಟ್ಟಿ ಓದಿಹೇಳಿದ ಕಥೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಅನಿಷಾ, ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿ 'ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು' ...

Continue Readingಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ… ಅನಿಷಾ ಪುಟ್ಟಿ ಓದಿಹೇಳಿದ ಕಥೆ!