‘ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ಮಾಡಿರುವ ಮಾವಿನಕಾಡು ಕುರಿತು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತುಗಳು..

ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾವಿನಕಾಡು ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓದುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಟ್ಟೂ-ಮಟ್ಟೂ ಅಂತೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸೀರಿಸ್ ...

Continue Reading‘ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ಮಾಡಿರುವ ಮಾವಿನಕಾಡು ಕುರಿತು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತುಗಳು..