ಮಹಿಷಪಂಥೀಯರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು…. ‘ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ನ ಒಂದು ಪುಟ..

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಹಿಷ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ...

Continue Readingಮಹಿಷಪಂಥೀಯರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು…. ‘ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ನ ಒಂದು ಪುಟ..