Sale!

Ragabharathi (Volume 1 & 2)

1,750.00

Add to WishlistIn Wishlist
Add to Wishlist

ನಾಡಿನ ಬಹುಶ್ರುತ ಕವಿ-ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಏಕೈಕ ಶತಾವಧಾನಿಗಳೂ ಆದ ಡಾ|| ಆರ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದಪರ‍್ತಿಯ ಸುಸಂರ‍್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕನ್ನಡ ಬರೆಹಗಳ ಸಂಚಯ ‘ರಾಗಭಾರತೀ’ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ, ಕಲೆ, ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವಧಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ಛಂದಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಮೌಲ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ-ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಪ್ರಕಾರ-ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರೆಹಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತವರಾದ ಗಣೇಶರ ಲೇಖನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆದರ-ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಚ್ಚಬಹುದಾದ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಮರ‍್ಗರ‍್ಶನ ಮಾಡಬಲ್ಲುವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ; ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಹಸನಾಗಬಲ್ಲುದೆಂಬ ಅರಿವೂ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತದೆ.

Additional information

Weight 2000 g
Author(s)

Date of Release

Hard/PaperBack

Language

No. of Pages

Publication

Size

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ragabharathi (Volume 1 & 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *