‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್!’… ಹೀಗೆಂದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ!

ಹಾಸ್ಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಲೇವಡಿಗಳ ರಚನೆ-ಸಂರಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ. ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಕವಿ ಕಣ್ಣದಾಸನ್ "ಬರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸವದಂತೆ, ನೋವಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.

Continue Reading‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್!’… ಹೀಗೆಂದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ!